Minggu, 01 Agustus 2010

Kumpulan kata mutiara tentang janji dan komitmen

Kumpulan kata bijak mutiara tentang janji dan komitmen

Ancaman adalah janji yang lebih baik bila tidak ditepati.
Anonim

Di tengah-tengah kesenangan, jangan mebuat janji kepada seseorang. Ditengah-tengah kemarahan, jangan menjawab surat seseorang.
In the midst of great joy, do not promise anyone anything. In the midst of great anger, do not answer anyone's letter.
Peribahasa Cina

Ada dua perkara yang tidak lepas dari dusta, yaitu terlalu banyak berjanji, dan terlalu keras mencari alasan.

Anonim

Pemenang membuat komitmen; Pecundang membuat janji.

A Winner makes commitments; A Loser makes promises.
Anonim

Janji ibarat wajah dan menepati janji ibarat memperbagus wajah.

Anonim

Janji membuat hutang, dan hutang membuat janji.

Promises make debt, and debt makes promises.
Peribahasa Belanda

Yang terbaik bagi anda adalah tidak MENJANJIKAN sesuatu kepada orang lain, dan yang lebih baik lagi jika anda tidak INGKAR JANJI.

Anonim

Tidak ada komentar: